Omdat onderpresteren géén onzin is

Aanbod

No Nonsenzz heeft een divers aanbod voor jongeren die het voortgezet onderwijs bezoeken, hun ouders en hun docenten. Voornaamste doelen van dit aanbod:

Onderpresteren en depressie keren, zelfvertrouwen en motivatie versterken

Om bovenstaande doelen te bereiken heeft No Nonsenzz de volgende producten en activiteiten:

Signaleringsinstrument

No Nonsenzz heeft een signaleringsinstrument ontwikkeld om jongeren die risico lopen op onderpresteren en vastlopen op te sporen. Dit instrument is gebaseerd op vertrouwde methoden, goed verstand en ervaring.

Coaching en begeleiding van leerlingen

Coaching en begeleiding door No Nonsenzz is er op gericht om jongeren zelf het heft in handen te laten nemen. Doel is een ontwikkelingsgerichte houding: “Wat kan ik doen om het beter te maken” is hier de kern van. Tijdens de begeleiding zullen vele concepten en principes voor het voetlicht komen.

Peer-to-Peer (P2P) bijeenkomsten voor leerlingen

Soms is het voor de leerlingen die No Nonsenzz begeleidt heerlijk om met andere leerlingen in dezelfde situatie in contact te komen. Peer-to-Peer bijeenkomsten worden speciaal voor dit doel georganiseerd.

Raad voor ouders

Soms staat een leerling zelf (nog) niet open voor begeleiding, maar is hij of zij nog wel via de ouders te bereiken. No Nonsenzz kan ouders laten zien waar mogelijke winstpunten te behalen vallen door een andere benadering. No Nonsenzz organiseert lezingen voor ouders, maar biedt ook individuele begeleiding aan. Neem contact op voor lezingen of individuele ouderbegeleiding.

Voor scholen

Scholen staan voor een flinke uitdaging. Welzijn van leerlingen is erg belangrijk, het voldoen aan wettelijke richtlijnen en normen ook. No Nonsenzz kan scholen bijstaan door signalering, het coachen en begeleiden van leerlingen en het trainen van docenten. Daarnaast wil No Nonsenzz ook een gesprekspartner zijn voor het opzetten van beleid voor (mogelijk) hoogbegaafde leerlingen.

Nog niet op het voortgezet onderwijs?

No Nonsenzz heeft tot nu toe geen producten ontwikkeld die gericht zijn op jongeren die nog niet het voortgezet onderwijs bezoeken. Mocht u toch interesse hebben in begeleiding of coaching van uw zoon of dochter neem dan contact op, dan kan bekeken worden of No Nonsenzz een rol kan spelen, zelf of door verwijzing naar een andere coach of begeleider.

No Nonsenzz overweegt om Peer-to-Peer Junior bijeenkomsten op ze zetten. Is dat net iets voor uw zoon of dochter, neem dan contact op.