Omdat onderpresteren géén onzin is

Coaching en Begeleiding

No Nonsenzz vindt het belangrijk dat jongeren zich prettig voelen. Dat ze zonder tegenzin naar school gaan en daar meer doen dan de tijd uitzitten. De doelen van Coaching en Begeleiding van No Nonsenzz zijn dan ook:

Ontwikkelingsgerichte Persoonlijkheid

Om de doelen te bereiken is het van belang dat de jongeren ontwikkelingsgericht gaan worden. De kern hiervan wordt gevormd door de zin: “Wat kan ik doen om het beter te maken?” Een ideale wereld bestaat niet. Hoewel er genoeg te verbeteren valt aan het onderwijs kan de oplossing voor motivatieproblemen en vastlopen van jongeren niet alleen daar gezocht worden.

Coaching en Begeleiding

Coaching en Begeleiding hebben als vertrekpunt de resultaten van het signaleringsonderzoek. Dit heeft twee redenen:

Afhankelijk van de mate van uitdagingen die uit het onderzoek komen wordt gestart met Coaching of met Begeleiding.

Hoe gaat No Nonsenzz Onderpresteren, gebrek aan Motivatie, Depressiviteit en een Laag Zelfbeeld te lijf?

De basis wordt gevormd door gesprekken met de leerling. Enkele onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

Begeleiding

Begeleiding is intensief. Hierbij moet worden gedacht aan 2 sessie per week. Samen met de leerling worden per sessie speerpunten aangepakt. Bij Begeleiding zal er nog tot geringe hoogte sprake zijn van een sturend karakter. Begeleiding wordt in principe afgesproken voor trajecten van 5 of 10 sessies. Na einde van een traject volgt een meting op de aangepakte punten en volgt een (tussen)rapport met resultaat, bevindingen en wenken. No Nonsenzz raadt aan om na een begeleidingstraject altijd een coachingstraject te laten volgen

Coaching

Coaching is iets minder intensief dan Begeleiding. In overleg wordt gekozen voor 1 of 2 sessies per week. De sturing vanuit No Nonsenzz zal geringer zijn dan bij Begeleiding. Coaching wordt in principe afgesproken voor trajecten van 5 sessies. Na einde van een traject volgt een meting op de aangepakte punten en volgt een rapport met resultaat, bevindingen en wenken.

Ouderbegeleiding

Soms kan het nodig zijn om ook een of meerdere gesprekken met ouders in te plannen. Deze kunnen per keer worden afgesproken.

Prijsstelling Coaching en Begeleiding

No Nonsenzz werkt op basis van strippenkaarten. Er zijn strippenkaarten van 5 en van 10 strippen.

Een strip bevat: voorbereiding, de sessie en een deel  meting en tussen- of eindrapportage.

De initiële signalering is hierin niet opgenomen.

Niet goed, geld terug

No Nonsenzz gelooft in wat zij haar klanten aanbiedt. Daarom durft zij een ‘niet goed, geld terug’ garantie aan te bieden. Wanneer het niet klikt tussen coach en leerling of wanneer het na 2 sessies duidelijk wordt dat dit voor de leerling niets gaat bieden dan wordt de overeenkomst ontbonden en het betaalde geld geretourneerd.

Voor iedereen

No Nonsenzz wil er voor alle jongeren met uitdagingen op het gebied van Onderpresteren, Motivatie, Depressie, Passiviteit en gebrekkige Executieve Functies (vaardigheden als plannen, zelfregulatie, taakinitiatie en doorzetting) zijn. Vormt geld een beletsel: neem dan vooral contact op, dan kan gekeken worden wat we gezamenlijk kunnen regelen.

Contact

Neem via onderstaand formulier contact op met No Nonsenzz voor nadere informatie of voor het afspreken van een traject.