Omdat onderpresteren géén onzin is

Ouders

Hulp voor ouders

laat me met rust

Wanneer je kind aan het onderpresteren is, voel je je als ouder erg machteloos. Je ziet de potentie die je kind heeft, maar ook de fouten die hij of zij maakt. Fouten die belemmeren dat die potentie benut wordt. Je wilt iets doen!

 

Helaas zijn veel pubers doof voor de goede raadgevingen van hun ouders. Soms zien ze zelf geen enkel probleem: “Ik sta toch een voldoende? Nou dan?” Coaching zien ze meestal niet zitten, dat kost immers een hoop tijd die ze ook aan leuke dingen kunnen besteden.

 

Coaching van ouders

Het is lastig en daarom biedt NoNonsenzz hulp! Deze hulp kent verschillende vormen:

 

 

Ouderworkshop

Een ouderworkshop is bedoeld voor een aantal ouders. In vogelvlucht wordt kennis gemaakt met de begrippen die samenhangen met onderpresteren. Waarmee heb je te maken bij onderpresterende tieners? Waar moet je als ouder alert op zijn? Hoe kun je – haast ongemerkt – vaardigheden versterken? Wat zijn de valkuilen die je moet zien te vermijden? Hoe kun je onderpresteren ombuigen naar presteren?

 

Kennisgesprek

Een kennisgesprek is bedoeld voor 1 of 2 ouders. Tijdens een kennisgesprek is er meer ruimte om op individuele vragen en problemen in te gaan. De inhoud van een kennisgesprek kan daarom nogal verschillen. Kenmerken van een kennisgesprek is dat ouders meer kennis krijgen van onderpresteren en hoe zij dat zelf bewust en onbewust versterken. Er wordt met ouders gekeken wat bij hun kind kan worden gedaan om het onderpresteren om te buigen.

 

Coaching

NoNonsenzz kan ouders ook coachen in de begeleiding van hun zoon of dochter. Het streven hierbij is dat met een aantal coachingsgesprekken ouders genoeg kennis en kunde hebben om hun kind te helpen zijn of haar vaardigheden en talenten zo goed mogelijk te benutten.
Is je kind aan het onderpresteren? Neem contact op met NoNonsenzz