Omdat onderpresteren géén onzin is

Scholen

Hulp voor Scholen

Weg met de 6-jes!

Link naar het Drieluik Excellentie van School aan ZetDe regering vindt dat we in Nederland af moeten van ‘de zesjescultuur’. De beleidsmakers in Den Haag beginnen zich zorgen te maken omdat Nederland terugzakt in allerlei internationale rankings, zoals bijvoorbeeld de PISA-scores. Onderzoek dat in opdracht van het ministerie door GfK Intomart is uitgevoerd, blijkt dat een groot deel van de Nederlandse scholieren zich op school vervelen. Dit betreft niet alleen de ‘slimste’ leerlingen, maar komt op alle schooltypes voor.

 

Wat doe je tegen onderpresteren?

Aanpakken van zessen; tegengaan van verveling; een eind maken aan onderpresteren. Er zal geen school in Nederland zijn die hier niet mee worstelt. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. NoNonsenzz wil hierbij scholen een helpende hand bieden. NoNonsenzz heeft voor scholen de volgende mogelijkheden:

 

 
Lees verder of: Neem direct contact op met NoNonsenzz!

 

Screening op onderpresteren

voorbeeldrapportage
De eerste stap in het tegengaan van onderpresteren is het in beeld krijgen van de leerlingen die aan het onderpresteren zijn. NoNonsenzz heeft een online screeningsinstrument ontwikkeld dat naar een aantal domeinen kijkt waarin onderpresterende leerlingen vaak opvallen. Deze domeinen zijn:

 

 
Het screeningsinstrument is gebaseerd op het gedachtegoed van onder andere Peg Dawson en Martin Seligman.

 
Het is intussen op meerdere scholen ingezet en is gericht op leerlingen die het voortgezet onderwijs bezoeken. De screening kan op school worden uitgevoerd en is geschikt voor het screenen van zowel individuele leerlingen als van hele klassen. NoNonsenzz biedt de screening aan met een toelichting en een standaard overzicht per klas, maar ook uitgebreidere rapportage is mogelijk.

 

Mentoren / docenten workshop

Wanneer de leerlingen in kaart zijn gebracht moet er natuurlijk met de uitkomsten aan de slag worden gegaan. Het mooist is het wanneer dit door mentoren en docenten samen wordt opgepakt. Dit vergt wel kennis en vaardigheid van de docenten. NoNonsenzz biedt hiervoor een training aan, eventueel in samenwerking met Novilo en VO op Niveau.

Logo's van NoNonsenzz, Novilo en VO op Niveau

 

 

 

 

 

 
In deze training wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de executieve functies en docenten gaan zelf ontdekken hoe je de verschillende vaardigheden die daarmee samenhangen kunt versterken. 

 

Oudertraining

Wanneer je als school aan de slag gaat met onderpresteren is het slim om de ouders daarin mee te nemen. Daarom is het ook goed om als school oudertrainingen of -cursussen aan te bieden. Ook dit kan NoNonsenzz verzorgen er is een standaardtraining, maar in overleg kan het programma worden aangepast aan de wensen. 

geïnspireerd