Omdat onderpresteren géén onzin is

Signalering

Signalering van jongeren die andere onderwijsbehoeften hebben is belangrijk. Gelukkig is er op de basisschool intussen ook meer aandacht gekomen voor leerlingen die wat meer kunnen dan standaard. Helaas zijn nog niet alle basisscholen daar even actief in. Daarnaast passen sommige hoogbegaafde leerlingen zich zo goed aan, dat ze nauwelijks te herkennen zijn door iemand die daar niet speciaal op getraind is.

Signalering

Wanneer hoogbegaafde leerlingen niet op de basisschool zijn ‘ontdekt’, is de kans groot dat zij uitdagingen ervaren op een aantal gebieden. De belangrijkste daarvan zijn:

Niet Uniek

De genoemde uitdagingen zijn niet uniek voor hoogbegaafde kinderen. Alle pubers kunnen in meer of mindere mate met deze uitdagingen worstelen. Het is wel zo dat de uitdagingen vaak groter zijn en een grotere impact hebben bij hoogbegaafde kinderen, vooral als die niet eerder als zodanig zijn herkend en begeleid zijn. Bij de signalering wordt dit meegewogen.

Signaleringsinstrument

No Nonsenzz heeft een instrument ontwikkeld voor de  signalering van jongeren die risico lopen doordat zij de grote uitdagingen die zij tegenkomen niet aankunnen. Dit instrument bestaat uit een online vragenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van studie, bestaande gevalideerde vragenlijsten uit het buitenland en kennis van hoogbegaafde jongeren.

De vragenlijst kan zowel voor een hele schoolklas als voor een individueel kind worden afgenomen. De resultaten uit de vragenlijst vormen de basis voor een advies en voor eventuele Coaching of Begeleiding. Voor mentoren kan het interessant zijn om een workshop ‘Onderpresteren – wat doe je eraan?’ of ‘Mindset en praten met jezelf’ te volgen om goed aan de slag te gaan met de uitkomsten van de screening.

Interesse of vragen?

Bij interesse of vragen kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met No Nonsenzz: